HOTEL AURELIA

Termeni și condiții

HOTEL AURELIA

Termeni și condiții

1. Acceptare

Acest acord stabilește folosirea de către dumneavoastră a site-ului de internet localizat la adresa www.hotelaurelia.ro (denumit în continuare “site”) și că sunteți de acord cu furnizarea datelor cu caracter personal și înțelegeți că serviciile hoteliere și de turism nu pot fi prestate fără furnizarea datelor personale solicitate. Vă rugăm să citiți cu atenție termenii și condițiile de folosire prezentate mai jos înainte de a folosi sau de a obține orice material, produse sau servicii prin intermediul site-ului www.hotelaurelia.ro.

S.C. MARELE VOLAN S.R.L. utilizează informațiile personale pentru o mai bună înțelegere a nevoilor dumneavoastră, pentru a vă ajuta să finalizați tranzacții sau comenzi, de a comunica, pentru a vă oferi servicii și suport, pentru a vă ține la curent cu serviciile furnizate și cu ofertele speciale și de sezon. Ocazional, folosim informațiile furnizate pentru a lua legătura cu dumneavoastră în scopul unor cercetări referitoare la serviciile furnizate de noi, în scopul de a optimiza serviciile oferite și de a fi pe măsura exigențelor dumneavoastră. Respectăm caracterul privat și securitatea informației furnizate atunci când utilizați acest site, inclusiv a datelor cu caracter privat, scop în care aplicăm prezenta politică. În cazul în care dumneavoastră puneți în mod voluntar la dispoziția S.C. MARELE VOLAN S.R.L. orice date cu caracter personal, prin aceasta vă dați acordul ca S.C. MARELE VOLAN S.R.L., în scopul și pe durata determinată de specificul tranzacției, să înregistreze aceste date și să le administreze.

2. Înregistrarea datelor

S.C. MARELE VOLAN S.R.L. prelucrează datele furnizate de dumneavoastră în vederea:

  • prestării serviciilor hoteliere și de turism;
  • efectuării de rezervări prin sistemele de rezervare online sau offline utilizate de Societate;
  • completării fișei de cazare și la efectuarea formalităților de plată;
  • transmiterii/recepționării de oferte de publicitate și marketing;
  • realizării unui interes legitim al societății sau al terțului căruia îi sunt dezvăluite datele pentru care v-ați dat consimțământul în momentul accesării serviciului.

3. Utilizarea datelor

S.C. MARELE VOLAN S.R.L. administrează și utilizează datele personale primite în conformitate cu dispozițiile legislației în vigoare. Orice date financiare colectate sunt folosite exclusiv pentru prelucrarea plăților autorizate prin serviciul de rezervări online.

Folosind proceduri interne stricte bazate pe reglementările legii nr. 677/2001 completată și modificată prin Legea nr. 506/2004, avem grijă ca datele cu caracter personal colectate să nu fie folosite în alte scopuri decât cele pentru care v-ați dat consimțământul. Datele nu vor fi dezvăluite nimănui, cu excepția organelor abilitate (Poliția, SRI, etc) pe bază de cerere scrisă, în conformitate cu legislația în vigoare.

4. Securitatea datelor

Datele colectate prin site-ul nostru sunt reținute automat în sistemul informatic intern și se pot accesa de către angajații noștri doar pe bază de utilizator și parolă. Sistemul informatic oferă unelte avansate de protejare a datelor sensibile și este conform standardului PCI-DSS (Payment Card Industry (PCI) Data Security Standard).

5. Informare

Nu sunteți obligat(ă) să ne furnizați datele dumneavoastră în scopurile menționate la articolul 1 de mai sus. Pentru datele furnizate de dumneavoastră prin intermediul acestui site, asigurăm administrarea acestora în condiții de siguranță și vă garantăm drepturile prevăzute de Legea 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestora și de Legea 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice (dreptul de acces, de intervenție, de a nu fi supus(ă) unei decizii individuale, de a vă adresa justiției, de a vă opune în viitor prelucrării și de a solicita ștergerea lor). Pentru exercitarea acestor drepturi ne puteți contacta telefonic la +40741291201 sau prin email folosind pagina de contact sau la rezervari@hotelaurelia.ro.

6. Legislație

Respectăm cerințele Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată de Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice. Prezenta politică de confidențialitate se supune legislației române în vigoare. În caz de litigiu, se va încerca mai întâi o rezolvare pe cale amiabilă, în termen de 30 de zile lucrătoare de la înregistrarea reclamației la sediul nostru. În cazul în care nu se poate ajunge la o înțelegere în termenul precizat anterior, va fi considerată competența instanței judecătorești din Timișoara.

Termeni utilizare site

ACORDUL PRIVIND INFORMAȚIILE CONȚINUTE ÎN SITE ȘI FOLOSIREA ACESTUIA:

VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI CU ATENȚIE TERMENII ȘI CONDIȚIILE DE FOLOSIRE PREZENTATE MAI JOS ÎNAINTE DE A FOLOSI SAU DE A OBȚINE ORICE MATERIALE, INFORMAȚII, PRODUSE SAU SERVICII prin intermediul www.hotelaurelia.ro. ACCESÂND www.hotelaurelia.ro, VĂ ANGAJAȚI SĂ ACCEPTAȚI, FĂRĂ LIMITARE SAU CALIFICARE, TOȚI ACEȘTI TERMENI ȘI CONDIȚII DE UTILIZARE. Dacă nu acceptați acești Termeni și Condiții vă rugăm să părăsiți site-ul www.hotelaurelia.ro.

1. Termeni și condiții de utilizare

Acest document se referă la condițiile în care poate fi utilizat site-ul www.hotelaurelia.ro. Accesând sau utilizând site-ul www.hotelaurelia.ro, sunteți de acord cu termenii și condițiile de mai jos. Acest site este deținut de S.C. MARELE VOLAN S.R.L.. Ne rezervăm dreptul, să schimbăm, să modificăm, să adăugăm sau să ștergem părți ale acestor termeni în orice moment, fără nicio notificare, și, în măsura în care nu se prevede altfel, aceste modificări vor deveni efective imediat; ca atare vă rugăm să verificați periodic schimbările în acești termeni. Faptul că veți continua să folosiți site-ul după efectuarea modificărilor la acest Acord va însemna că acceptați aceste modificări.

2. Drepturile utilizatorului

Utilizatorul www.hotelaurelia.ro are dreptul să vizualizeze site-ul pe monitorul calculatorului, să tipărească părți ale conținutului site-ului pe suport de hârtie și să salveze pagini în format electronic doar în scopuri personale, non-comerciale. Site-ul este disponibil doar pentru persoane fizice sau juridice care pot încheia contracte valabile în conformitate cu legislația română. În mod nelimitat site-ul și serviciile oferite de site nu sunt disponibile pentru persoanele sub 18 ani. Materialele localizate în sau prin site sunt furnizate de noi numai în scopuri de informare.

3. Obligațiile utilizatorului

Acest Site, împreună cu toate modulele și materialele sale, este proprietatea înregistrată a lui S.C. MARELE VOLAN S.R.L.

Sunteți de acord să respectați următoarele obligații incluzând și fără a se limita la:

  • Obligativitatea de a nu copia, reproduce, republica, încărca, posta, modifica, transmite sau distribui fără permisiunea lui S.C. MARELE VOLAN S.R.L. a site-ului și a materialelor prezentate. Folosirea neautorizată a acestui site și / sau a materialelor conținute în acest site poate încălca legea copyrightului, a mărcilor comerciale, legile privind proprietatea intelectuală sau alte legi.
  • Interzicerea transmiterii materialelor politice, pornografice, rasiste sau a altor materiale care contravin legii.
  • Interzicerea de a crea baze de date sau manuale prin descărcarea pagină cu pagină a conținutului site-ului. Copiile vor fi făcute doar conform termenilor de utilizare.
  • Informația pe care ne-o furnizați dumneavoastră nouă trebuie să nu conțină niciun virus, „Cai Troieni”, viermi, bombe logice sau alte metode de programare pentru calculatoare cu scopul de a interfața sau intercepta sistemul nostru.
  • Cererile privind redistribuirea sau republicarea de conținut vor fi adresate către S.C. MARELE VOLAN S.R.L. la adresa: rezervari@hotelaurelia.ro

4. Conținut exterior

În conținutul site-ului nostru poate fi inclus conținut, modul statistici, adrese către și de la site-uri externe sau alte materiale de la părți terțe. Acestea sunt pentru că le considerăm ca fiind de interes pentru dumneavoastră sau pentru S.C. MARELE VOLAN S.R.L.. Ne declinăm orice responsabilitate față de acuratețea, conținutul sau disponibilitatea informațiilor găsite pe site-uri care au legătură cu site-ul. Conținutul acestor site-uri se poate schimba fără să primim notificare în acest sens, de aceea nu suntem răspunzători pentru conținutul, serviciile sau alte situații în legătură cu sau provenite din orice alt site. Aceste alte site-uri pot permite propriile lor cookies către utilizatori, pot colecta date, solicita informații. Ce sunt Cookies? Un cookie HTTP sau un modul cookie este un text special, trimis de un server unui navigator web și apoi trimis înapoi de către navigator, de fiecare dată când accesează acel server. Există și o serie de păreri greșite despre cookie-uri, cele mai multe bazate pe impresia (greșită) că ele ar conține cod executabil sau ceva care poate influența funcționarea sistemului de operare. În realitate ele sunt doar texte, și nu pot să execute nicio operație.

5. Utilizarea datelor

DUMNEAVOASTRĂ SUNTEȚI DE ACORD CĂ FOLOSIȚI SITE-UL PE PROPRIUL DUMNEAVOASTRĂ RISC. S.C. MARELE VOLAN S.R.L. nu își asumă nicio responsabilitate cu privire la corectitudinea și exactitatea acestor informații. Www.hotelaurelia.ro este un site cu conținut informativ. S.C. MARELE VOLAN S.R.L. nu garantează în niciun fel, explicit sau implicit, realitatea, actualitatea și integralitatea datelor și informațiilor prezentate pe site. Eventualele neconcordanțe sau erori care pot apărea la un moment dat între conținutul site-ului și informațiile reale nu implică nicio răspundere, de orice natură, pentru S.C. MARELE VOLAN S.R.L.. Ne rezervăm dreptul de a modifica, corecta, îmbunătăți site-ul în orice moment fără o notificare prealabilă. Dumneavoastră sunteți de acord că S.C. MARELE VOLAN S.R.L. nu este responsabilă în orice mod pentru prejudicierea calculatorului dumneavoastră sau pentru interceptarea sau folosirea informațiilor de pe cardul de credit de către terțe persoane.

6. Clauze de nerăspundere:

DUMNEAVOASTRĂ SUNTEȚI DE ACORD CĂ FOLOSIȚI SITE-UL PE PROPRIUL DUMNEAVOASTRĂ RISC. S.C. MARELE VOLAN S.R.L. nu își asumă nicio responsabilitate cu privire la corectitudinea și exactitatea acestor informații. Www.hotelaurelia.ro este un site cu conținut informativ. S.C. MARELE VOLAN S.R.L. nu garantează în niciun fel, explicit sau implicit, realitatea, actualitatea și integralitatea datelor și informațiilor prezentate pe site. Eventualele neconcordanțe sau erori care pot apărea la un moment dat între conținutul site-ului și informațiile reale nu implică nicio răspundere, de orice natură, pentru S.C. MARELE VOLAN S.R.L.. Ne rezervăm dreptul de a modifica, corecta, îmbunătăți site-ul în orice moment fără o notificare prealabilă. Dumneavoastră sunteți de acord că S.C. MARELE VOLAN S.R.L. nu este responsabilă în orice mod pentru prejudicierea calculatorului dumneavoastră sau pentru interceptarea sau folosirea informațiilor de pe cardul de credit de către terțe persoane.

Datele și informațiile accesibile publicului pe acest site nu constituie recomandări, garanții, consultanță sau angajament din partea S.C. MARELE VOLAN S.R.L.. S.C. MARELE VOLAN S.R.L. nu va putea fi făcută răspunzătoare față de nicio persoană/entitate pentru niciun fel de daune care ar rezulta, direct sau indirect, din folosirea site-ului, ca urmare a oricărei erori sau omisiuni. Ne rezervăm dreptul de a anula sau de a modifica rezervări atunci când se dovedește că un client este angajat în activități frauduloase sau nepotrivite, fără niciun fel de răspundere față de dumneavoastră.

7. Newsletter și materiale promoționale

În urma consimțământului dumneavoastră este posibil să primiți materiale promoționale, oferte sau chestionare din partea noastră sau a colaboratorilor noștri. În cazul în care doriți să nu mai primiți astfel de materiale promoționale vă rugăm să ne contactați folosind pagina de contact de pe site sau e-mail-ul rezervari@hotelaurelia.ro.

8. Tarife

Tarifele afișate în site sunt tarife pe cameră pe noapte și includ TVA. Tarifele sunt în RON. Putem să confirmăm rezervarea Dvs. numai dacă ne dați toate informațiile solicitate. Vă rugăm să vă asigurați că toate datele Dvs. personale sunt corecte. Rezervarea poate fi anulată fără penalizări cu 24 de ore înainte de data sosirii ora 18:00. În caz de neprezentare sau anulare târzie S.C. MARELE VOLAN S.R.L. își rezervă dreptul, fără o notificare prealabilă, să încaseze contravaloarea primei nopți de cazare de pe cartea de credit folosită pentru garantarea rezervării.

9. Notificări

Orice notificări în legătură cu termenii și condițiile conținute pe site pot fi trimise la adresa: rezervari@hotelaurelia.ro.

10. Încetare

Acești termeni sunt în vigoare pe toată durata accesării site-ului. Dumneavoastră puteți înceta acești termeni în orice moment prin deconectarea de la folosirea Site-ului și prin distrugerea tuturor materialelor obținute și a tuturor documentelor aflate în legătură fie că sunt făcute în conformitate cu termenii Acordului, fie în orice alt mod.

11. Legea aplicabilă

Legea aplicabilă este legea română. Eventualele litigii decurgând din acest acord vor fi soluționate la instanța competentă de la sediul S.C. MARELE VOLAN S.R.L.. Dumneavoastră sunteți de acord că orice acțiune în justiție decurgând din sau în legătură cu termenii prezentului Acord va fi introdusă la instanțele de judecată din România de la sediul S.C. MARELE VOLAN S.R.L.

12. Animale de companie

Animalele de companie nu sunt acceptate în hotel.